Изпращане на писма с покана, обработка на виза

Изпращане на писма с покана, обработка на виза

Нашата компания може да ви изпрати покана за виза и други въпроси за разрешаване на формалностите при пътуването ви до Китай.

Ти може да избере тип покана за туристическа или бизнес визатова ще остави незабравими спомени от вашето пътуване до Китай.